Alle samlinger
For givere
Hva betyr skjoldet ved siden av navnet?
Hva betyr skjoldet ved siden av navnet?
Skjoldet viser at navnet på innsamleren er bekreftet og kjent for Spleis og giverne. Spleis tillater ikke anonyme innsamlinger.
Juul avatar
Skrevet av Juul
Oppdatert for over en uke siden

spleis.no ønsker vi at giverne skal vite hvem de gir penger til. På spleisen så kan man se om innsamler er identifisert ved å se etter Spleis' godkjentstempel på innsamleren.

Under navnet som innsamleren har skrevet inn, vil det stå i klartekst hvem pengene betales ut til.

Slik ser en godkjent innsamling ut:

Slik ser en innsamling hvor innsamler ikke har identifisert seg ut:

Utbetalinger vil ikke skje dersom vi ikke har verifisert identiteten til mottaker av pengene.

For private
Vi vet at det ikke er alltid det passer å legge inn BankID, så vi har gjort det mulig å publisere en spleis uten at innsamleren har brukt BankID. På selve spleisen er dette tydelig merket ved at innsamler ikke får Spleis sitt godkjentstempel.

Før vi utbetaler en Spleis må innsamler ha identifisert seg med BankID slik at vi vet hvem som mottar pengene.

Dersom det oppstår tvil rundt hvem som er innsamler, for eksempel ved at fornavn og etternavn ikke stemmer overens med BankID-identifiseringen, kan man risikere at alt som er samlet inn betales tilbake til giverne. Se for øvrig vilkårene våre; spleis.no/terms.

For organisasjoner
Organisasjoner må legge inn kontonummer for utbetaling, og det sjekker vi opp mot organisasjonsnummeret. Organisasjoner får godkjentstemplet når vi har verifisert at kontonummeret tilhører organisasjonsnummeret som er oppgitt.

På enkelte gamle spleiser kan det hende at skjoldet ikke vises. Det betyr at de gjennomførte spleisen før vi innførte BankID-identifisering, fra den gangen vi gjorde identifisering via mCASH.

Svarte dette på spørsmålet?