Alle våre innsamlinger har automatisk «fleksibelt målbeløp»

Det betyr at mottaker av spleisen vil få utbetalt pengene uavhengig om målet oppnås eller ikke. For innsamlinger uten noe målbeløp vil pengene også alltid utbetales.

Det er mulig å endre til «fast målbeløp»

For innsamlinger med «fast målbeløp» vil man bare få utbetaling dersom målet nås (eller mer). Det vil si at pengene utbetales tilbake til giverne om målet ikke nås innen avslutningsdato. Innbetalte penger vil bli tilbakebetalt giverne i løpet av en ukes tid etter spleisen er avsluttet. For å velge fast målbeløp må du gi beskjed til oss via chatten eller [email protected] 

Unntak

Ved brudd på våre vilkår kan utbetaling bli stoppet/redusert og pengene tilbakebetalt giverne. Eksempler på dette kan være ved lovbrudd og svindel.

Fant du svaret?