For innsamlinger med fast målbeløp

For disse innsamlingene vil man bare få en utbetaling dersom målet nås (eller mer). Om målet ikke nås vil innbetalte penger bli tilbakebetalt giverne i løpet av en ukes tid. 

For innsamlinger med fleksibelt målbeløp

For innsamlinger med fleksibelt målbeløp så vil innsamler få utbetalt pengene uavhengig av om målet oppnås eller ikke.

For innsamlinger uten målbeløp

For innsamlinger uten målbeløp så vil pengene alltid utbetales.

Unntak

Ved brudd på våre vilkår kan utbetaling bli stoppet/redusert og pengene tilbakebetalt giverne. Eksempler på dette kan være ved lovbrudd og svindel.

Fant du svaret?