Alle samlinger
For givere
Blir det synlig for noen at jeg har gitt penger? Kan jeg fremstå med navn? Kan jeg være anonym?
Blir det synlig for noen at jeg har gitt penger? Kan jeg fremstå med navn? Kan jeg være anonym?
Juul avatar
Skrevet av Juul
Oppdatert for over en uke siden

Du er som standard anonym som giver

Personalia du oppgir ved betaling brukes kun av oss og deles ikke med innsamlere uten ditt samtykke. 

Om du vil fremstå med navn

På de fleste innsamlinger kan du også velge å sette deg på giverlisten. Da vil navnet du oppgir bli synlig for alle som besøker innsamlingen. Dette feltet får du umiddelbart etter betalingen er gjennomført. Du kan også bruke en lenke i kvitteringsmailen for å sette deg på giverlisten.

Hva med kommunikasjon mellom innsamler og givere?

Uavhengig av om du velger å være anonym eller ikke kan innsamler kontakte deg (og du kan kontakte innsamler) via innsamlingssiden. Her fungerer Spleis som mellomledd slik at ikke personinformasjon deles uten at du selv velger å gjøre dette.

Svarte dette på spørsmålet?