Alle samlinger
For innsamlere
Kan jeg se hvem som har gitt penger?
Kan jeg se hvem som har gitt penger?
Juul avatar
Skrevet av Juul
Oppdatert for over en uke siden

For å ivareta givernes personvern må giverne selv velge å dele personinformasjon med deg som innsamler. Som standard er alle givere anonyme ovenfor deg som innsamler.

Givere kan sette seg på giverlisten etter gjennomført betaling med navnet de måtte velge og dette er synlig for alle.

Merk at selv om giverne er anonyme kan du fortsatt kommunisere med de gjennom menyvalget "Givere og Meldinger" når du er logget inn og ser på innsamlingen din. I denne løsningen fungerer Spleis som en slags megler, hvor all epost sendes via oss og epostadressene skjules mellom innsamler og giver, med mindre man oppgir dette selv.

Svarte dette på spørsmålet?