Alle samlinger
For givere
Hvordan rapporterer man en spleis?
Hvordan rapporterer man en spleis?
Ser du noe som kan være brudd på vilkår, kan du enkelt sende inn en anonym rapportering til oss i Spleis.
Charlotte avatar
Skrevet av Charlotte
Oppdatert for over en uke siden

Vi i Spleis tror på redelighet og sannferdighet. Vi må forutsette at informasjonen innsamler oppgir er korrekt, og at formålet de samler inn penger til er reelt.

Om det skulle vise seg at en innsamling mot formodning skulle ha et ikke-reelt formål, og også klarer å samle inn penger, har vi anledning til å stenge spleisen. Pengene som er innbetalt vil da bli refundert til giverne 😊

For at vi skal kunne ta en avgjørelse på om en innsamling skal fjernes eller ei, trenger vi bevis som understøtter rapporteringene.

Gå inn på spleisen det gjelder og trykk på "Rapporter den til oss" helt nederst på siden, i tillegg til å sende oss dokumentasjon til hei@spleis.no, merket med spleisnummeret i emnefeltet.

Svarte dette på spørsmålet?