Alle samlinger
Opprette en spleis
Hva kan man spleise på?
Hva kan man spleise på?
Oppdatert over en uke siden

Det er bare fantasien som setter grenser for hva man kan spleise på. Tidligere spleisere har samlet inn penger til alt fra kunstgressbaner, hundeparker, fotballag, til flytende badstuer og mye, mye mer.

Misbruk av Spleis og bruk av tjenesten i strid med vilkårene eller til formål som bryter Norges lover er ikke tillatt.

Spleis skal brukes til reelle formål og skal ikke bidra til å skade eller krenke andres rettigheter.

På denne bakgrunn vil det være noen begrensninger med hensyn til hvilke typer innsamlinger det er tillatt å benytte tjenesten for. Noen eksempler på hva Spleis ikke kan brukes til er:

 • Innsamling knyttet til diskriminerende og/eller hatefulle ytringer.

 • Innsamling til strafferettslige bøter.

 • Å avholde ulike former for pengespill eller lotteri uten tillatelse fra Lotteritilsynet.

 • En spleis kan ikke omfatte lodd/trekning av gevinster til givere som bidrar til en innsamling, med mindre gevinsten er av ubetydelig økonomisk verdi (eksempelvis en t-skjorte, en plakat eller lignende). Vårt produkt «digitale skrapelodd» tilfredsstiller disse kravene og er derfor tillatt på Spleis. For mer informasjon, se Lotteritilsynets nettsider.

 • Innsamling til barnefordelingssaker eller andre typer tvistesaker som omfatter eksponering av barns personopplysninger og retten til privatliv.

 • Eksponering av barn i en sammenheng der barnas rettigheter krenkes.

 • Innsamling relatert til sex, pornografisk innhold og/eller seksuelle tjenester.

 • I krig/konflikter tillates ikke innsamlinger som støtter en stridende part direkte, uavhengig av konflikt. Spleis tillater imidlertid innsamlinger til humanitære formål, som med fredelige virkemidler hjelper mennesker som er rammet av krig/konflikter.

 • Innsamling til våpen som har til hensikt å skade andre.

 • Aksje-/verdipapirhandel.

 • Innsamling til rusmidler.

Se for øvrig våre vilkår for bruk.

Svarte dette på spørsmålet?