Alle samlinger
Generelle spørsmål
Hva koster det å bruke Spleis?
Hva koster det å bruke Spleis?
Oppdatert over en uke siden

Vårt mål er å få innsamlinger til å lykkes. Derfor tar vi også bare betalt dersom innsamlingen lykkes. No cure, no pay.

Prisen for å bruke Spleis er 6,5% av innsamlet beløp, hvorav 4,5% er plattformavgift og 2% er transaksjonsgebyr. Plattformavgiften dekker drift og utvikling av tjenesten, mens transaksjonsgebyret dekker kostnader knyttet til våre betalingsløsninger.

For innsamlinger til privatpersoner er det gratis å samle inn opptil 5 000 kr. Beløp over 5 000 kr, samt hele beløpet for bedrifter og organisasjoner, påløper det vanlige gebyret.

For store innsamlinger, gjelder den vanlige prisen opp til 1,1 millioner kroner. På summen som samles inn over dette beløpet, belastes kun transaksjonsgebyret på 2%.

Øvrige priser

Vi har også egne priser for salg av dugnadsprodukter. Eks: Fortjenesten ved salg av gratulasjonskort er 50%, Bambusasokker er 40%, og digitale skrapelodd er 83,5%.

For organisasjoner som ønsker å samle inn og hente ut giver- og skattefradragsdata, er prisen 990 kr inkl. moms (mva.) de månedene organisasjonen samler inn over 5 000 kr. I tillegg kommer den vanlige prisen på 6,5% av det innsamlede beløpet.

Alle priser er inkludert merverdiavgift.

For mer detaljert prisinformasjon og priseksempler, se spleis.no/pris.

Svarte dette på spørsmålet?