Alle samlinger
Opprette en spleis
Kan jeg lage en spleis til et formål i utlandet?
Kan jeg lage en spleis til et formål i utlandet?
Oppdatert over en uke siden

Det er fullt mulig å starte en spleis for et formål i utlandet, men det er viktig å merke seg at vi kun har anledning til å betale ut penger til norske bankkontoer. Pengene må derfor utbetales til en privatperson eller organisasjon her i Norge, som deretter sørger for at pengene blir brukt til det oppgitte formålet i utlandet.

I slike tilfeller ber vi om at det angis i spleisens beskrivelse hva pengene skal brukes til og hvordan de skal utbetales eller videreformidles, slik at dette kommer tydelig fram for både oss og giverne.

Svarte dette på spørsmålet?