Alle samlinger
Opprette en spleis
Jeg har opprettet en spleis. Hva nå?
Jeg har opprettet en spleis. Hva nå?
Oppdatert over en uke siden

Nå som du har kommet i gang og opprettet en spleis, er det viktig å dele den videre med venner, familie og andre støttespillere. Jo flere som ser spleisen din, desto større er sjansen for at de bidrar og du når målet ditt.

Del spleisen i sosiale medier, på e-post, SMS eller i næromårdet for å få mest mulig eksponering.

Husk å oppdatere spleisen regelmessig med ny informasjon og fremdrift, slik at de som støtter deg kan følge med på hvordan det går underveis 😃

Svarte dette på spørsmålet?