Alle samlinger
Utbetaling
Hva skjer hvis jeg ikke når målet på spleisen min?
Hva skjer hvis jeg ikke når målet på spleisen min?
Oppdatert over en uke siden

På Spleis er det litt «alle monner drar»-tanken som gjelder. Mange små bidrag kan realisere store drømmer. Når spleisen avsluttes, vil man derfor få utbetalt pengene - uansett om man har nådd målet eller ei.

Svarte dette på spørsmålet?