Alle samlinger
Generelle spørsmål
Hvordan rapporterer man en spleis?
Hvordan rapporterer man en spleis?
Oppdatert over en uke siden

Vi i Spleis tror på redelighet og sannferdighet. Vi må forutsette at informasjonen innsamler oppgir er korrekt, og at formålet de samler inn penger til er reelt.

Om det skulle vise seg at en innsamling mot formodning skulle ha et ikke-reelt formål, og også klarer å samle inn penger, har vi anledning til å stoppe spleisen. Pengene som er innbetalt vil da bli refundert til giverne.

For at vi skal kunne ta en avgjørelse på om en innsamling skal fjernes eller ei, trenger vi bevis som understøtter varslene.

For å varsle, gå inn på spleisen det gjelder og trykk på "Rapporter den til oss" helt nederst på siden.

Alle rapporteringer er anonyme.

Svarte dette på spørsmålet?