Alle samlinger
Utbetaling
Når utbetales pengene fra spleisen?
Når utbetales pengene fra spleisen?
Oppdatert over en uke siden

Når spleisen er avsluttet, vil pengene utbetales til den som er satt som mottaker på spleisen*. Dette skjer vanligvis innen 3 virkedager og vi vil sende en e-post når pengene er på vei.

*Mottaker må ha registrert seg på Spleis og godkjent spleisen, samt lagt til et gyldig kontonummer før vi kan utbetale pengene. Vi ser ofte at dette kan være med å forsinke utbetalingsprosessen, når det ikke er på plass.

Svarte dette på spørsmålet?