Alle samlinger
Utbetaling
Når utbetales pengene fra spleisen?
Når utbetales pengene fra spleisen?
Oppdatert over en uke siden

Når spleisen er avsluttet, vil pengene utbetales til den som er satt som mottaker på spleisen. Dette skjer vanligvis innen 3 virkedager og vi vil sende en mail når pengene er på vei.

Dersom spleisen fortsatt ikke er utbetalt etter 3 virkedager, ber vi deg sjekke at mottaker har registrert seg på Spleis og godkjent spleisen, samt lagt til et gyldig kontonummer for utbetaling. Vi ser oftest at det er dette som forsinker utbetalingen.

Svarte dette på spørsmålet?