Alle samlinger
Administrere en spleis
Hvordan lykkes jeg med innsamlingen min?
Hvordan lykkes jeg med innsamlingen min?
Oppdatert over en uke siden
  1. Lag en engasjerende innsamling: Innsamlingen din vil gjøre det bedre hvis folk kan relatere seg til saken, tro på den, og ønske at du skal lykkes. For å få til dette, er det viktig at du legger litt innsats i spleisen din: Skriv en overbevisende tekst, bruk bilder eller videoer, og gi den en tittel som fanger folks oppmerksomhet.

  2. Skap engasjement: Å ha en innsamling på Spleis er bare begynnelsen. Nå må du få folk til å se den og bidra. Bruk alle kanaler du har tilgjengelig, som sosiale medier, lokalmedia og personlige nettverk.

  3. Hold giverne oppdatert: Husk å oppdatere innsamlingen din underveis for å holde giverne engasjert og informert. På denne måten vil de som har bidratt få vite hvor langt du har kommet i prosessen og kanskje dele den videre eller gi et nytt bidrag selv.

Lykke til 🚀

Svarte dette på spørsmålet?