Alle samlinger
Administrere en spleis
Kan jeg endre avslutningsdato på spleisen min?
Kan jeg endre avslutningsdato på spleisen min?
Oppdatert over en uke siden

Du kan enkelt endre avslutningsdatoen for spleisen din ved å logge deg inn og klikke på "Rediger" i kontrollpanelet for innsamlingen din.

Vær oppmerksom på at en forlengelse av innsamlingen ikke nødvendigvis vil føre til at det kommer inn mer penger. Hvis du velger å forlenge innsamlingen, er det viktig å engasjere givere på nytt og informere dem om endringen for å opprettholde interessen.

Svarte dette på spørsmålet?