Alle samlinger
Utbetaling
Kan man ha et fast målbeløp og refundere til giverne dersom målet ikke nås?
Kan man ha et fast målbeløp og refundere til giverne dersom målet ikke nås?
Oppdatert over en uke siden

Det beste alternativet til dette vil være å blokkere spleisen for utbetaling, frem til det blir avklart om prosjektet skal/kan gjennomføres eller om du ønsker å refundere innsamlingen til giverne igjen.

Dette gjøres ved å gi beskjed til oss når spleisen er opprettet, slik at vi kan registrere dette i våre systemer.

Vær oppmerksom på at en beslutning må tas før spleisen har vart i maksgrensen på 8 måneder og at pengene ikke utbetales eller refunderes før vi får beskjed om ønsket utfall.

Svarte dette på spørsmålet?