Alle samlinger
Utbetaling
Hvordan overrekker jeg en gavespleis til mottakeren?
Hvordan overrekker jeg en gavespleis til mottakeren?
Oppdatert over en uke siden

Du kan dele gavespleisen med mottakeren når du føler tiden er inne for det. Logg deg inn på brukeren din og gå til spleisens kontrollpanel. Her vil du se alternativer for enten å laste ned en gavesjekk for utskrift, eller kopiere en unik lenke som du kan sende direkte til mottakeren.

Mottakeren klikker på lenken, registrerer sitt bankkontonummer, og bekrefter mottak av gaven. Når dette er fullført og spleisen avsluttet, vil det vanligvis ta inntil tre virkedager før pengene overføres til mottakerens konto.

Vær oppmerksom på at pengene ikke vil utbetales før mottaker er registrert på Spleis og har godkjent invitasjonen om å motta penger.

Svarte dette på spørsmålet?