Alle samlinger
Generelle spørsmål
Finnes det en engelsk versjon av Spleis?
Finnes det en engelsk versjon av Spleis?
Oppdatert over en uke siden

Vi har desverre ingen engelsk versjon av Spleis. Det anbefales derfor at du inkluderer en kort instruksjon på engelsk i teksten på spleisen din, for å forklare hvordan man kan støtte innsamlingen.

De fleste nettlesere tilbyr også funksjonalitet for å oversette hele nettsider, noe som kan være en hjelp for engelskspråklige brukere. Husk imidlertid at automatisk oversettelse kan være unøyaktig, så det er alltid best å gi klare instruksjoner på engelsk hvis du venter støtte fra engelskspråklige bidragsytere.

Svarte dette på spørsmålet?