Alle samlinger
Utbetaling
Må jeg skatte for det jeg samler inn på Spleis?
Må jeg skatte for det jeg samler inn på Spleis?
Oppdatert over en uke siden

På generelt grunnlag kan man si at innsamlinger for skattepliktige virksomheter, også er skattepliktige, mens innsamlinger for hobbyer og veldedige formål er skattefrie.

For å få en dypere forståelse av skattekravene i din spesifikke situasjon, anbefales det å oppsøke informasjon på Skatteetatens nettsider. Du kan også stille generelle spørsmål på Skatteetatens Facebook-sider:

Husk at informasjonen gitt her er ment som veiledende, og kan ikke erstatte profesjonell skatterådgivning.

Svarte dette på spørsmålet?