Alle samlinger
Administrere en spleis
Kan jeg refundere innsamlingen min til giverne?
Kan jeg refundere innsamlingen min til giverne?
Oppdatert over en uke siden

Ønsker du å refundere hele innsamlingen din til giverne, ber vi deg kontakte oss først for å avdekke om det er eventuelle problemer med utbetalingen eller noe annet som kan ordnes opp i.

Ønsker du likevel å refundere spleisen, må du være klar over at dette er en endelig beslutning som ikke kan reverseres. Vi ber deg derfor gi oss en ekstra bekreftelse på dette før vi refunderer alle bidragene.

Svarte dette på spørsmålet?