Alle samlinger
Administrere en spleis
Hvordan kan jeg refundere et bidrag fra en giver?
Hvordan kan jeg refundere et bidrag fra en giver?
Oppdatert over en uke siden

Hvis du som innsamler ønsker å refundere et bidrag til en av dine givere, kan vi bistå med dette. For å gjøre det, trenger vi e-postadressen som ble brukt da bidraget ble gitt, i tillegg til beløpet og tidspunktet for transaksjonen.

Vær oppmerksom på at dette vil være en endelig beslutning som ikke kan gjøres om i etterkant.

Svarte dette på spørsmålet?