Alle samlinger
Dugnad på Spleis
Hva koster dugnad på spleis?
Hva koster dugnad på spleis?
Oppdatert over en uke siden

Ved salg av gratulasjonskort: Total fortjeneste er 50,4 % og ved salg av 100 kortpakker vil samlet fortjeneste bli 14 615* kroner. Hver pakke med gratulasjonskort selges av Spleis til innsamler for 125 kr inkl. mva og frakt helt hjem til kjøper. I tillegg til pris for kortpakkene belastes det plattformavgift på 4,5 % og transaksjonsgebyr på 2,0 % av totalt innbetalt beløp. Kortene selges til kjøper for 290 kr.

For organisasjoner som er registrert for merverdiavgift vil inntjening per pakke bli noe lavere.

Ved salg av digitale skrapelodd: Total fortjeneste er 83,5% og ved salg av 100 digitale skrapelodd vil samlet fortjeneste bli 4175 kroner. For hvert skrapelodd som selges for 50 kroner mottar innsamlingen 41,75 kroner resten går til dekke premier, administrasjon og transportkostnader.

Svarte dette på spørsmålet?