Alle samlinger
Generelle spørsmål
Hva skjer med pengene når en spleis blir slettet?
Hva skjer med pengene når en spleis blir slettet?
Oppdatert over en uke siden
Svarte dette på spørsmålet?