Alle samlinger
TV-aksjonen 2023
Hva er en digital bøsse?
Hva er en digital bøsse?
Oppdatert over en uke siden

Årets TV-aksjon er både fysisk og digital. En digital bøsse er som en digital innsamling, men alle pengene går automatisk til TV-aksjonen og Redd Barna. Når du registrerer at du vil ha en digital bøsse, vil du få en digital bøsse via Spleis. Den kan du enkelt redigere og dele med ditt nettverk.

Svarte dette på spørsmålet?