Alle samlinger
TV-aksjonen 2023
Er digital bøsse kun for privatpersoner? Kan for eksempel et idrettslag eller en bedrift opprette en bøsse?
Er digital bøsse kun for privatpersoner? Kan for eksempel et idrettslag eller en bedrift opprette en bøsse?
Oppdatert over en uke siden

Alle kan opprette en digital bøsse, også organisasjoner. Det er viktig å merke seg at bidraget som gis på den digitale bøssa blir registrert som et bøssebidrag på TV-aksjonens giverside. Det vil dermed ikke være mulig å synliggjøre hvem som har gitt.

Svarte dette på spørsmålet?