Alle samlinger
TV-aksjonen 2023
Vil man kunne se navn og beløp på de som gir til den digitale bøssa, eller er det mulig å gi penger anonymt?
Vil man kunne se navn og beløp på de som gir til den digitale bøssa, eller er det mulig å gi penger anonymt?
Oppdatert over en uke siden

Alle bidrag er anonyme som standard. Det vil si at giver må gjøre et aktivt valg om de vil være på giverlista på den aktuelle bøssa. Uavhengig av om du velger å være anonym eller ikke, kan innsamler kontakte deg (og du kan kontakte innsamler) via innsamlingssiden. Her fungerer Spleis som mellomledd slik at ikke personinformasjon deles uten at du selv velger å gjøre dette.

Svarte dette på spørsmålet?