Er det mulig å registrere seg som digital bøssebærer i en kommune man ikke bor i?
Oppdatert over en uke siden

Det er ingenting i veien for å registrere deg i en annen kommune enn der hvor du bor. Kanskje du har blitt utfordret av en venn, eller ønsker at bøssen din skal være registrert i hjemkommunen din? Det viktigste er at du vet at pengene som blir samlet inn på din bøsse blir registrert som et bøssebidrag i den komiteen du har registrert deg i. Uavhengig av hvor du har registrert deg som digital bøssebærer, så går pengene TV-aksjonen NRK.

Svarte dette på spørsmålet?