Alle samlinger
TV-aksjonen 2023
Hvis jeg som bor i Stavanger gir til en digital bøsse i Kristiansand, hvor registreres mitt bidrag? Der bøssa er registrert eller der Vippsen min er registrert?
Hvis jeg som bor i Stavanger gir til en digital bøsse i Kristiansand, hvor registreres mitt bidrag? Der bøssa er registrert eller der Vippsen min er registrert?
Oppdatert over en uke siden
Svarte dette på spørsmålet?