Alle samlinger
For innsamlere
Hvordan lykkes jeg med innsamlingen min?
Hvordan lykkes jeg med innsamlingen min?
Her finner du tips og triks for å lykkes med spleisen din
Charlotte avatar
Skrevet av Charlotte
Oppdatert for over en uke siden

Steg 1: Gjør deg kjent med Spleis

Steg 2: Lag en god innsamling

Det å samle inn penger dreier seg hovedsakelig om å få folk til å kjenne seg igjen i saken deres, tro på dere i en eller annen form, eller ønske at dere skal lykkes. 

Dette tar gjerne litt tid, men vil være en viktig investering for å skape engasjement og tillit ovenfor giverne som besøker spleisen din.

Det er viktig at du legger litt innsats i spleisen din. Skriv en fin overbevisende tekst, ha gjerne noen fine bilder eller videoer og en beskrivende tittel som engasjerer folk til å bidra til nettopp din spleis 😄

Se flere tips her.

Steg 3: Åpne opp for givere ved å publisere innsamlingen

Dette er steget hvor innsamlingen din åpnes opp for giverne! Når innsamlingen er publisert, kan du motta penger til prosjektet ditt 💰

Publiseringen gjør du fra innsamlingssiden når du er logget inn på brukeren din.

Steg 4: Skap engasjement om saken og hos givere

At du har publisert en innsamling på Spleis gir ikke automatisk innsamlingen din oppmerksomhet og det er nå den virkelige jobben begynner. Her gjelder det å skape mest mulig engasjement rundt formålet sitt.

Bruk alle kanaler du kan; Facebook er den med mest rekkevidde, og andre sosiale medier er også naturlig å bruke dersom de potensielle giverne dine er der. Ta gjerne kontakt med lokalavisen og se om det er en sak de ønsker å sette på trykk, slik at hele lokalmiljøet blir engasjert.

Det vi oftest ser fungerer, er å dele spleisen med sitt eget nettverk, og oppfordre disse til å dele saken videre igjen. Allerede når man har engasjert nettverket til nettverket sitt, har man nådd ut til mange!

Vi anbefaler også å publisere oppdateringer underveis som innsamlingen pågår. På denne måten kan du holde giverne dine oppdatert og bidra til å skape nytt engasjement.

Steg 5: Motta utbetaling ved avsluttet innsamling

Den harde jobben er over og du har forhåpentligvis oppnådd målet ditt, men ikke glem å takke giverne dine! Dette kan du gjøre ved å logge deg inn på brukeren din og gå til "Givere og meldinger" på spleisens kontrollpanel. Her trykker du på "Send melding til alle"

Se også "Når og hvordan får jeg pengene som jeg samler inn?"

Så; skal vi spleise? 🚀

Svarte dette på spørsmålet?