Alle samlinger
Støtte en spleis
Kan jeg få bidraget mitt refundert?
Kan jeg få bidraget mitt refundert?
Oppdatert over en uke siden

Det er frivillig å gi penger til en spleis og man velger selv hvilke formål man ønsker å støtte. Det er derfor viktig at du setter deg inn i saken før du gir penger og husker på at man generelt sett ikke har en automatisk refusjonsrett på bidraget.

Ønsker du imidlertid å trekke bidraget ditt, anbefaler vi at du tar direkte kontakt med den som er ansvarlig for spleisen via knappen "Snakk med innsamleren".

Vi kan bistå med tilbakebetaling på en spleis som fortsatt er aktiv, så lenge innsamler sender oss en forespørsel på dette.

Svarte dette på spørsmålet?