Alle samlinger
Støtte en spleis
Kan Spleis dele eller promotere spleisen min?
Kan Spleis dele eller promotere spleisen min?
Oppdatert over en uke siden

Vi deler ikke innsamlinger på forespørsel. Erfaring viser at spleiser vi deler, ofte ikke mottar betydelig mer bidrag, særlig når folk ikke har et personlig forhold til saken. Når vi velger å fremheve spleiser på nettsiden vår, gjør vi det for å vise frem alt det gode som skjer på Spleis og inspirere til nye innsamlinger.

Den mest effektive metoden for å lykkes med innsamlingen din er å dele den med ditt eget nettverk, og oppfordre dem til å dele det videre igjen.

Svarte dette på spørsmålet?