Alle samlinger
Brukerkonto og innstillinger
Kan man registrere flere administratorer på en organisasjon?
Kan man registrere flere administratorer på en organisasjon?
Oppdatert over en uke siden

Det er fullt mulig å ha flere administratorer på organisasjonen. Alle som er administratorer har tilgang til å opprette og redigere innsamlinger, i tillegg til å godkjenne utbetalinger, legge til kontonummer m.m.

For å legge til en ny administrator, må du logge inn på organisasjonens brukerkonto og klikke på "Administratorer". Her legger du til e-postadressen til den som skal ha tilgang, så sender vi en e-post og informerer om dette.

Svarte dette på spørsmålet?