Alle samlinger
Dugnad på Spleis
Hvorfor skal jeg gjøre dugnaden på Spleis?
Hvorfor skal jeg gjøre dugnaden på Spleis?
Oppdatert over en uke siden

Dugnad på Spleis er en enklere og lønnsom måte å gjennomføre en dugnad på! Ved å bruke Spleis sin dugnadstjeneste kan man droppe store varelager, levering og kaotiske lister over hvem som har kjøpt. Man slipper at pengene må gjennom mange ledd og personlige kontoer før de kommer frem til lagets konto. Spleis tar seg av alt av betaling og sender varene hjem til kjøperne. Overskuddet går direkte inn på organisasjonens konto. Dette gjør at lagene kan bruke mindre tid på administrasjon, og mer på tid på idrett.

Dugnad på Spleis er et inkluderende produkt som passer for alle. Man er ikke avhengig av bil, Vippskontoer, nettverk i nærområdet eller excelkyndige foreldre.

Vi jobber for å redusere svinn! Du vil aldri sitte igjen med noen produkter selv og produktene du selger er miljøvennlige.

I tillegg gir dugnad på Spleis dere i snitt 20% mer i fortjeneste på produktene dere selger sammenlignet med dugnadsindustrien- noe som gjør oss til Norges mest lønnsomme digitale dugnadstjeneste.

Svarte dette på spørsmålet?