Alle samlinger
Opprette en spleis
Kan jeg opprette en spleis for en annen person eller organisasjon?
Kan jeg opprette en spleis for en annen person eller organisasjon?
Oppdatert over en uke siden

Ja, du kan absolutt opprette en spleis på vegne av en annen person eller organisasjon. Du vil fremdeles være ansvarlig for å administrere spleisen, men pengene vil gå direkte til den personen eller organisasjonen du inviterer som mottaker på spleisen.

Svarte dette på spørsmålet?