Alle samlinger
Dugnad på Spleis
Kan man bruke en lagkonto på dugnaden i stedet for klubbens hovedkonto?
Kan man bruke en lagkonto på dugnaden i stedet for klubbens hovedkonto?
Oppdatert over en uke siden

Ønsker du at pengene skal gå til en annen konto enn organisasjonen sitt hovedkontonummer kan du huke av for dette når du oppretter en dugnad. Da må vi kunne verifisere at kontonummeret tilhører organisasjonen. hvis ikke vil pengene bli utbetalt til organisasjonen sitt hovedkontonummer.

Svarte dette på spørsmålet?