Alle samlinger
Dugnad på Spleis
Hva er personlige salgssider?
Hva er personlige salgssider?
Oppdatert over en uke siden

Når dugnaden er opprettet, kan dugnadsansvarlig (den som har startet dugnaden) invitere alle dugnadsdeltakerne til å starte sin egen personlige salgside som de kan selge produktene fra til venner og bekjente. De personlige salgsidene gjør kjøpsopplevelsen mer personlig ved at man kjøper fra en man kjenner.

Disse salgssidene er knyttet opp mot dugnadsspleisen og det er kun dugnadsansvarlig som kan se hva hver dugnadsdeltaker har solgt eller samlet inn.

Svarte dette på spørsmålet?