Alle samlinger
Administrere en spleis
Hvordan sletter jeg bilder fra spleisen?
Hvordan sletter jeg bilder fra spleisen?
Oppdatert over en uke siden

Du kan enkelt fjerne både toppbildet og andre bilder i beskrivelsen til spleisen din ved å logge deg inn og gå til spleisens kontrollpanel.

Trykk på "Rediger" og "Fjern bildet" for å slette toppbildet eller gå inn på "Beskrivelse", trykk på bildet du vil fjerne og "visk det ut" ved å bruke tilbake-tasten på tastaturet.

Svarte dette på spørsmålet?